smedu

สไลด์นำเสนอ smedu ขยายผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media กลุ่มโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 7- 9 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Advertisements

ดอกไม้มงคล

vdo

ตรวจสอบ Slide Show! ของฉัน!

ภาพดอกไม้มงคล

นักเรียนชอบแหล่งเรียนรู้ใดในโรงเรียน

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ชอบมากที่สุด

นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุด(ไม่นีผลต่อคะแนนนะคะ)